Amin’ny fanohizana ny fikarohana tsy hanaiky ny fampiasana ny mofomamy manangona antontanisa ny mpihaino sy ny soso-kevitra ny asa sy ny tolotra mifanaraka amin’ny toeram-mahaliana

About